1. Kan je vertellen over de historiek van Co:Inpetto ?
  2. Wat is je visie over samenwerken ?
  3. Hoe krijg je neuzen in dezelfde richting voor je innovatie ?

————————————————————————–

1999 – het internet deed zijn intrede in het bedrijfsleven en Co:Inpetto startte. Co:Inpetto was tot 2010 actief in arbeidsbemiddeling met als niche IT professionals en business consultants.

Omdat creativiteit nu eenmaal draait op de motor van passie en wil tot leren vertrok de digitale matching dan ook vanuit data van kandidaten. Die data moest op orde zijn. En nood aan innovatie was dan ook meteen aan de orde.

Een grote massa data onstond. Een zinloze concurrentie onstond tussen een veelheid van partijen die onderling niet afgestemd waren en hogere marges kon nemen dankzij toenemende intransparantie. Productiviteit in afstemming tussen vraag en aanbod steeg niet. Ze daalde. 

Een marktpartij die controle van persoonlijke data bij het individu legt en het ter beschikking stelt ten aanzien van stakeholders in de keten met zinvolle algoritmes en waardetoevoegende busines modellen werd gemist.

You don’t throw a compass overboard because the ocean is calm. Matshona Dhliwayo

En we versnelden mee het probleem van privacy en data monopolisten. Social media boden wel het gebruiksgemak voor kandidaten. Hun algoritmes voor koppeling van vraag en aanbod daarentegen zijn onvoldoende.  

If your ship doesn’t come in, swim out and meet it. – Jonathan Winters

Tij keert.

Er is groeiend bewustwording rond privacy data, eigenaarschap van data, waarde uitwisseling en productievere algoritmes. Nieuwsoortige technologie wil zich laten opschalen, wetgeving is ondersteunend en business kansen zijn legio.

Om deze ontwikkelingen te versnellen zijn partner- en service diensten ontwikkeld en zijn IT professionals en business consultants uitgenodigd om technologie op te schalen binnen vernieuwde infrastructuur.

I certainly never feel discouraged. I can’t myself raise the winds that might blow us or this ship into a better world. But I can at least put up the sail so that when the winds comes, I can catch it.
Ernst F. Schumacher

————————————————————————–

Digitalisering kan ons nog pakken productiever en wendbaarder maken. Een nieuw perspectief op organiseren is dan wel nodig.

The sea is certainly common to all.
– Titus Maccius Plautus

Het is niet meer langer zinvol dat elke organisatie zichzelf ziet als middel- en uitgangspunt. We blijven dan onnodig dubbel administratief werk doen, geraken verstikt in een groot aantal en dure computersystemen en de kansen tot vernieuwing zetten onvoldoende door.

If you can’t repair it, maybe it shouldn’t be on board.
Lin and Larry Pardey

Vernieuwde governance rond data en informatiestructuren doen er toe. Bestaande organisaties kunnen relevantere data bekomen en voorbereid zijn voor vernieuwing van organisatie- en business model design.

Now we have a plan – Ellen Mac Arthur
Enjoy her TED TALK >>>
https://www.ted.com/talks/dame_ellen_macarthur_the_surprising_thing_i_learned_sailing_solo_around_the_world?language=en

————————————————————————–

Het lukte me tussen 2006 en 2010 niet om omgang met persoonsgegevens als een gezamenlijke uitdaging en kans neer te leggen.

Lots of things can be fixed. Things can be fixed. But many times, relationships between people cannot be fixed, because they should not be fixed. You’re aboard a ship setting sail, and the other person has joined the inland circus, or is boarding a different ship, and you just can’t be with each other anymore. Because you shouldn’t be.

C. JoyBell C.

Ik heb gezocht en gevonden. Ik heb gezocht naar de opstartende ‘meet in the middles’ die ondersteuning bieden bij fundamenteel nieuw organiseren. Zo is onder andere Weconet.org in de schoot van Weconomics Foundations intussen opgericht, waarmee ook 2beLinked een partnership kan sluiten.

Als je gelooft dat vertrouwen met je stakeholders groeit door transparantie in je dataverwerking te bieden, zo beter geconnecteerd geraakt en business beter kan afstemmen, kan je intussen beroep doen op business communities die ondersteuning bieden bij het connecteren van technologie en partners.

The sooner we learn to be jointly responsible, the easier the sailing will be.
Ella Maillart