STAP 1: Code4Prosperity positioneren ten aanzien van IT professionals en business consultants in synergie met arbeidsbemiddelaars (*).

Waarom ?
– Content voor kandidaten wordt voor IT professionals uitgebreid van klantenprojecten, naar kennisdeling en organisatie van Web 4.0 projecten;
– Web 4.0 projecten dienen het nieuwe organiseren en loopbanen van professionals.

STAP 2:
– gesprek openen bij meerdere klanten omtrent het nieuwe organiseren en web 4.0;
– en onze welvaart al doende en stapsgewijs betaalbaar en duurzaam inrichten.


 

(*) “TalentCommunity” past eigenlijk beter.

En welk bedrijf is in sé geen community dat talent, expertise, creativiteit, slim koppelt aan uitdaging ?
Is het eigenlijk niet meer dan logisch dat we organiseren vanuit individuen en niet vanuit bedrijven ?

Een slim bedrijf ontlast zich van processen die niet langer meer dienst doen en zijn deelgenoot van gedeelde communicatie-, informatie- en transactienetwerken. Ze ontcomplexen door communicatie transparanter en effectiever in te richten. Een klus dat maar beter wordt aangepakt. Ze loont de moeite.

Of gaat organiseren dan niet over inclusie van mensen ?
Mensen die uiteindelijk data omzetten in informatie, kennis en wijsheid.
Mensen die hun intenties kenbaar maken, ten aanzien van elkaar en communities.

Waarom die ketens niet verkorten ?
Waarom vertrouwen niet versterken ?
Vertrouwen versterken met digitale infrastructuur waarin voor eerst “small data” op orde komt en waarin vervolgens nieuwe business modellen kunnen worden opgezet.
Ketens waarin het individu en hun communities versterkte schakels zijn.

Betaalbare en duurzame welvaart inrichten kan wel.
Niet via “big bang” oefeningen, die zijn gedoemd om te mislukken.

Maar wel door opnieuw werk en processen te organiseren vanuit het “individu” met hun eigenaarschap van data. Het individu versterkt in communities.

“Start Close In” by David Whyte.