Goed nieuws: een ruimere business community kijkt naar VRM.

Goed niews: een ruimere business community kijkt naar VRM (Vendor Relationship Management). Ik las de term VRM voor het eerst in augustus 2012. Ik vergeet het moment nooit.  Ik was in Shanghai, toen ik toevallig het boekje “The Intention Economy” van Doc Searls en het grassroot initiatief ProjectVRM trof. 

Ik wist dat er in het verhaal van de 100ste aap,  nog 99 andere moesten zijn.  Ik wilde ze treffen, de 99 . Want een andere opslag van persoonsgegevens geeft mogelijkheden voor business modelering. Business modelering die past bij onze toekomstige welvaart. Een ruimere business community lijkt zich te verbinden. In het filmpje van Cap Gemini wordt VRM toegelicht. En een reden temeer om ook nog eens de subsidiemogelijkheden voor pilootprojecten in KMO’s onder de aandacht te brengen.