Waarom Web 4.0 koppelen aan groeiende welvaart in plaats van groeiende economie ?

Met Web 4.0 kunnen informatiestromen tussen partijen anders georganiseerd worden om werk, productie en consumptie met elkaar af te stemmen.

Waarom Web 4.0 gekoppeld wordt aan groeiende welvaart in plaats van groeiende economie, heeft alles te maken met betekenis die gegeven wordt aan woorden. Dit is evenwel niet zomaar zonder gevolg.

Door betere inrichting van internet en organisatie van informatiestromen gebeurt er mogelijks welvaartsgroei door productiviteitsverbetering, zonder dat het zomaar gepaard zal gaan met groei dat zich vertaalt in traditionele economische cijfers zoals het “bruto nationaal product“.

Dit geeft uitdaging voor transitie. Aanhaken met toekomstige welvaartsgroei zonder dat BNP (omzetten etc.) a priori groeit, vraagt een aangepast denk- en innovatiekader, om uw organisatie verder te richten.

Zonder een gedeelde betekenis voor verhoogde productiviteit, zal innovatie moeilijk blijven. Om ondersteuning te bieden deelt Weconomics Foundations volop kennis, werkt ze aan netwerk en ondersteunt infrastructuurontwikkeling.

Weconomics organiseert regelmatig opleidingen voor fellows die organisaties kunnen begeleiden: Laat bericht als je op de hoogte wil gehouden worden.