Met de EU GDPR openen we gesprek voor stijl en kwaliteit

Co:Inpetto is partner van 2beLinked.  2beLinked helpt organisaties om een duurzame positie in te nemen in de netwerkeconomie. Voor een boek dat wordt uitgegeven onder leiding van Ingrid Larik over Samenwerken 3.O, deed ik  een bijdrage. Lees een stukje mee en start je conversatie rond de kansen die digitalisering rond Web 4.O biedt.

Persoonlijke data als smeerolie

Elke organisatie concentreert met individuen. Zij nemen er de rol op van medewerker, afnemer van diensten en producten. Hun data is smeerolie. Smeerolie die productie, dienstverlening, consumptie en werk doet sturen.

In volgende generatie van digitale infrastructuren wordt delen én wegnemen van persoonlijke data vereenvoudigd. De stijlvolle relatie gaat boven drijven en wordt verder gevoed. De niet kwalitatieve relaties breken af.

De data zit nog te vast. De privacy revolutie en de inzichten tot radicale verbetering van relaties doet de nodige infrastructuur met tools voor individuen opschalen. Een infrastructuur die wordt gedeeld tussen organisaties via gepaste innovatie- en governance modellen. Een infrastructuur die het individu als een volwaardige partner ziet in het geheel van organiserende eenheden.

Bouwtekeningen, kennis en protocols voor infrastructuur zijn beschikbaar. Het is aan organisaties en hun stakeholders om de kansen mee te ontwikkelen.

Start de conversatie en oogst

Start de conversatie rond EU GDPR en begin te oogsten. De EU GDPR is meer dan een ‘be-compliant-check’, ze is een herorganisatie opportuniteit.

Oogst een goed inzicht in principes van “privacy by design”, “privacy by default” en web 4.O. Versimpel je denkmodel om opnieuw over je organisatie te denken. Bedenk met je stakeholders uw best mogelijke toekomst en werk ze concreet uit.

Breng er vaart in. Want élke organisatie moet aan de slag. Élke organisatie dient zijn stakeholders te voorzien van aangepaste toegangspoorten. We bieden u opportuniteiten aan om schaalvoordelen te ontwikkelen die geen één enkele organisatie alleen aan kan.

Stel niet uit en contacteer Ingrid Larik. Ze brengt het gesprek mee op gang en laat u tot resultaten komen.

ingrid-larik_2013-04_lage-resolutie-150x150
ingrid@ingridlarik.be
+32 473 73 25 88

 

 

A community is like a ship, everyone ought to be prepared to take the helm.
– Henry Ibsen