Free E-Book – Organizing for the Circular Economy (Dutch Only)


De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven. Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. … Continue reading Free E-Book – Organizing for the Circular Economy (Dutch Only)

Seth Godin’s Permission Marketing, GDPR and Alignment of Interests


In 1999 I started in the business of recruitment of IT Professionals and business consultants. While setting up the business, I was very inspired by the work of Seth Godin to reach out to potential candidates and clients. I read Seth Godin’s book on permission marketing and started to apply the proposed principles rigorously towards registered … Continue reading Seth Godin’s Permission Marketing, GDPR and Alignment of Interests

Highly Recommended Short Course at Schumacher College (UK)


Don’t fix Facebook, replace it. Need some more insights ? Take the opportunity to go to Schumacher College (UK). Being at Schumacher College (2013) was for me a deep learning experience, months of great networking opportunities and reflections. I only can recommend being at Schumacher college and certainly for a course on ‘Blockchain Organising’. Because … Continue reading Highly Recommended Short Course at Schumacher College (UK)

I Am A Proud Threefold Ambassador


Threefold Foundation asked me why I wanted to be an ambassador for the foundation and here is my answer. “Thanks to ThreeFold Foundation robust technology comes available in good organisational design. A design that takes in account that humankind strives for prosperity for all. In 1999, I started my own business in the market of … Continue reading I Am A Proud Threefold Ambassador

‘Blockchain Organiseren’ zet zich door


Onze data verankeren voor betere welvaart. Daarvoor stimuleren  wij mee de mogelijkheden van ‘Blockchain Organiseren’. Paul Bessems en Walter Bril van Weconomics Foundations schreven er een boek over. Op 8 juni 2017 organiseerden we een event rond het onderwerp in het Fort 5 te Edegem. Kennis is gedeeld, intenties binnen lopende projecten zijn uitgesproken, nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed. Zo … Continue reading ‘Blockchain Organiseren’ zet zich door

Met de EU GDPR openen we gesprek voor stijl en kwaliteit


Persoonlijke data als smeerolie Elke organisatie connecteert met individuen. Zij nemen er de rol op van medewerker, afnemer van diensten en producten. Hun data is smeerolie. Smeerolie die productie, dienstverlening, consumptie en werk doet sturen. In volgende generatie van digitale infrastructuren wordt delen én wegnemen van persoonlijke data vereenvoudigd. De stijlvolle relatie gaat boven drijven en wordt verder … Continue reading Met de EU GDPR openen we gesprek voor stijl en kwaliteit

Better prosperity thanks to Data Ethics is Team Sport


Data Ethics as competitive advantage is shifting playing fields. It’s getting time to start and getting to explore the window of opportunity. Why ? – Tools are out there to connect privacy data in new ways to organisations. – Legislation is supporting. – Smart contracting is thanks to blockchain on the innovation agenda. – Organisations … Continue reading Better prosperity thanks to Data Ethics is Team Sport