Free E-Book – Organizing for the Circular Economy (Dutch Only)


De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven. Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. … Continue reading Free E-Book – Organizing for the Circular Economy (Dutch Only)

Dear 2016, we thank you for


the EU GDPR growing awareness about algorithms in business and democracy growing network of co-designers in the Web 3.0 innovation space knowledge sharing and inspiration for blockchain organising MooC on New Business Models – Working Together on Value Creation prototypes ready to scale openness and willingness to create a future of abundance  Dear 2017, we … Continue reading Dear 2016, we thank you for

Nieuwe Business Modellen


Business modellen voor en rond digitale tools moesten en kunnen anders en beter. Deels dienen digitale diensten georganiseerd te worden via commons.¬†Enkel via samenwerking kan deze tot stand komen. Ik wilde met het meeschrijven aan het boek ‘Nieuwe Business Modellen‘ reflecteren over communities voor innovatie in business modellen. Innovatie in business modellen omwille van de … Continue reading Nieuwe Business Modellen