‘Blockchain Organiseren’ zet zich door


Onze data verankeren voor betere welvaart. Daarvoor stimuleren  wij mee de mogelijkheden van ‘Blockchain Organiseren’. Paul Bessems en Walter Bril van Weconomics Foundations schreven er een boek over. Op 8 juni 2017 organiseerden we een event rond het onderwerp in het Fort 5 te Edegem. Kennis is gedeeld, intenties binnen lopende projecten zijn uitgesproken, nieuwe samenwerkingsverbanden gesmeed. Zo … Continue reading ‘Blockchain Organiseren’ zet zich door

0.8 Better prosperity thanks to Data Ethics is Team Sport


Data Ethics as competitive advantage is shifting playing fields. It’s getting time to start and getting to explore the window of opportunity. Why ? – Tools are out there to connect privacy data in new ways to organisations. – Legislation is supporting. – Smart contracting is thanks to blockchain on the innovation agenda. – Organisations … Continue reading 0.8 Better prosperity thanks to Data Ethics is Team Sport

0.7. PDS (personal data service) voor betere zelfsturing en business modellen


Als ondernemer in arbeidsbemiddeling geloofde ik dat digitale infrastructuur mistte om kandidaten aan het stuur van hun loopbaan te kunnen zetten en een goed business model op te zetten voor markt facilitators. Met PDS (Personal Data Service) krijgt het individu regie over zijn gegevens. Professionals kunnen connecties leggen met tal van communities die projecten aanbieden. Matching … Continue reading 0.7. PDS (personal data service) voor betere zelfsturing en business modellen

Weconomics Foundations and New Organisational Thinking


Regarding to Paul Bessems (founder of WEconomics Foundations): the word “NEVER” in the quote of Oliver Williamson has to be challenged. “And NEVER the twain shall meet.” Never ? The lack of concerns (privacy, work, digitisation, business models, market developments) and collaborative actions in e.g. the market of talent acquisition is a problem. Language has to … Continue reading Weconomics Foundations and New Organisational Thinking

Nieuwe Business Modellen


Business modellen voor en rond digitale tools moesten en kunnen anders en beter. Deels dienen digitale diensten georganiseerd te worden via commons. Enkel via samenwerking kan deze tot stand komen. Ik wilde met het meeschrijven aan het boek ‘Nieuwe Business Modellen‘ reflecteren over communities voor innovatie in business modellen. Innovatie in business modellen omwille van de … Continue reading Nieuwe Business Modellen

We Share


The upcoming web 4.0 infrastructure gives the opportunity to innovate and cooperate with a much higher productivity. We’ve been pioneering and researching for years now. A long stay at Schumacher College and its “ethos”, incited me to to write business modelling for digital infrastructure and innovation down. And we share. We share business – and governance … Continue reading We Share

0.0 Our Story started in 1999


Co:Inpetto is founded in 1999, the days internet was entering the business world. Co:Inpetto worked as a recruitment cabinet for business consultants and IT’ers. We served IT departments of big organisations and some fast growing IT and business consulting companies. The market of connecting talent to challenges became a problematic market, a market with wicked … Continue reading 0.0 Our Story started in 1999